Ympäristö ja kiertotalous

 

Kiertotaloudessa liiketoimintamallit perustuvat palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, materiaalien riittävyyteen ja kestävyyteen sekä kierrättämiseen.

 

 Lainsäädännöllä voimme ohjata ja asettaa tavoitteita sekä sanktioita, mutta yksin ne eivät riitä. Pitää myös tukea ja mahdollistaa materiaalien uudelleen käyttöä sekä korvaavien materiaalien kehittämistä luonnonvarojen säästämiseksi.

 

Ohjaamalla asettamalla tavoitteita kierrättämisen parantamiseksi, luo tämä myös lisää työpaikkoja alalle.

 

Kierrätyksen lisäämisellä myös hillitään ilmastomuutosta sekä säästetään luontoa.

 

Kierrättämiselle säästät  kotitaloutesi jätehuoltokustannuksissa.

 

 

 

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Nuorten syrjäytymisen sekä työllistämisen parantamiseksi pitää laajentaa oppivelvollisuutta niin, että jokaisen tulisi suorittaa  toisen asteen koulutus. Tämän pitäisi olla maksuton.

­

Nuoria pitäisi ohjata ja tarjontaa lisätä aloille, joissa on pulaa tai on odotettavissa pulaa osaajista.

 

Toisen asteen koulujen ja työelämän vuoropuhelua pitää lisätä.

­

Meillä on jo ongelmaa tietyillä käsityövaltaisilla aloilla osaajista ja tekijöistä. Myös tulee käynnistää kaikki koulutussektorit kattava aikuisille suunnattu koulutuksen kokonaistarkastelu ja mahdollistaa osaamisen päivittäminen joustavasti työn ohessa.

Sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen

Sosiaaliturajärjestelmä ei vastaa enää tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

 

Perusturvaa on uudistettava niin, että se turvaa toimeentulon, kannustaa työntekoon ja on nykyistä yksinkertaisempi.

 

Tähän yksi ratkaisu olisi perustulo. Siinä ihminen on oikeutettu perusturvaan, joka pienenee ja poistuu verotuksen kautta tulojen kasvaessa.

­

Perustulolla poistettaisiin tuloloukut ja helpotettaisiin tulojen yhteeensovittamista sekä kannustettaisiin työn vastaanottamiseen.

­

Verotuksella pitää varmistaa, että käteen jäävät tulot kasvavat aina ansioiden noustessa.